!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Felanmälan görs till Guab - 031 51 52 40, eller e-mail till info@guab.se . 

Uppge vad felet är samt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

 

Vid jourfall efter kontorstid och där åtgärd av felet absolut inte kan vänta till nästa arbetsdag kontaktas APS 031 761 00 30. Observera att APS endast får kontaktas vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador på fastigheten kan uppkomma, tex större vattenläckage eller allvarlig driftstörning för huset vid elfel.

Kostnader för utryckning för att åtgärda mindre fel eller fel som inte är akuta debiteras den lägenhet som anmält felet. Detta gäller även i fall då du anses vållande till skadan.

Ta gärna en titt i föreningens stadgar för att se vad du som bostadshavare ansvarar för samt vad som ligger på föreningen. Det är alltid bra att veta när man anmäler skada.