!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Samfällighetsföreningar

Förening är delägare tillsammans med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i två samfällighetsföreningar som ansvarar för och driver gemensamhetsanläggningar inom Eriksbergsområdet.

 

Eriksbergsplatåns Samfällighetsförening äger parkeringen norr om Västra Eriksbergsgatan där vår förening har tillgång till 13 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna administreras och hyrs ut av GUAB, tel. 031 - 51 52 40.

 

Eriksbergs Samfallighetsförening som ansvarar för sopsugsterminalen och tillhörande ledningsnät.