!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfällighetsföreningar

Förening är delägare tillsammans med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i två samfällighetsföreningar som ansvarar för och driver gemensamhetsanläggningar inom Eriksbergsområdet.

 

Eriksbergsplatåns Samfällighetsförening äger parkeringen norr om Västra Eriksbergsgatan där vår förening har tillgång till 13 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna administreras och hyrs ut av GUAB, tel. 031 - 51 52 40.

 

Eriksbergs Samfallighetsförening som ansvarar för sopsugsterminalen och tillhörande ledningsnät.