!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Soprumsanläggningen bygger på källsortering. Luckor finns för Tidningar (2 st), Komposterbartavfall (1 st) och Restavfall (2 st).

Grovsopor – t.ex. möbler eller liknande – liksom kartonger, wellpapp, plast m fl återvinningsbara förpackningsmaterial samt miljöfarligt avfall får inte kastas i  nedkasten eller lämnas i soprummet eller andra allmänna utrymmen. Sådant avfall måste var och en själv forsla bort till återvinningscentral.