!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gym

Föreningens gym finns i trapphuset på garageplanet i uppgång 32.

Avgiften för närvarande 500 kr per år och gäller i 12 månader räknat från närmaste månadsskifte.

Årsavgiften betalas till Christel Englund, Maj på Malös gata 32, telefon 0705 56 48 45, e-mail christel.englund@yahoo.se.

 

Ordningsregler för Gymavdelningen

  • Gymmet är öppet alla dagar 06:00 – 22:00. Normal användningstid är en timme.

 

  • Ingen musik på hög volym får spelas före kl 09:00 och efter 21:00.

 

  • Minderåriga under 15 år får ej vistas i gymmet utan vuxnas sällskap.

 

  • Gymmet får endast disponeras av boende i Brf Eriksbergsterrassen och som har betalt årsavgift för gymmet. Avgiften, f n 500 kr per år, betalas till Christel Englund, lägenhet 104, och gäller 12 månader framåt räknat från närmaste månadsskifte.

 

  • Efter användandet av redskap skall dessa noga torkas av för allas trevnad. I förekommande fall skall även golvet sopas. Utrustning finns i bastu/relax-avdelningen.

 

Till sist – njut av vårt fina gym.