!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Orangeriet

Orangeriet är i första hand till för skötsel och förvaring av föreningens växter, men även för den växtintresserade medlemmen att sköta sina växter. Här kan du utan förhandsbokning göra i ordning och sköta de växter du har i lägenheten.

Orangeriet är också möteslokal för föreningens styrelse och har därför inretts med ett bord och stolar för bland annat detta ändamål.

Orangeriet kan bokas av föreningsmedlem i upp till tre timmar för aktiviteter för sig, sin familj, närstående eller bekanta på besök. Exempel på privata aktiviteter kan vara ett mindre kalas som sker under ordnade former utan att störa dem som bor i närliggande lägenheter. Aktiviteten får inte fortgå mellan klockan 22.00-07.00.

Orangeriet kan inte bokas, hyras eller utnyttjas för externa förenings- eller företagsmöten, försäljning eller demonstrationer av produkter.

Orangeriet bokas via hemsida.

Klicka här för att komma till bokningssidan.