!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arbetsgrupper

Styrelsen tillsätter, om behov föreligger, arbetsgrupper med deltagande från föreningens medlemmar på frivillig basis.

Bemanning av respektive grupp görs efter lämnad intresseanmälan.

Styrelsen har identifierat behov av arbetsgrupper för följande områden:

 • Gården, Orangeriet och soprummet.
 • Säkerhet & Trygghet samt Garage och källare
 • Övernattningslägenhet
 • Bastu och gym
 • Trivselaktiviteter

 

Har du förslag på en arbetsgrupp som du ser att det finns behov för i föreningen skicka ett mail till styrelsen@eriksbergsterrassen.se.

 

Arbetsgruppernas organisation 

Arbetsgruppen bör bestå av minst två personer varav en utses till kontaktperson gentemot styrelsen. Föredragande i styrelsen blir antingen ansvarig styrelseledamot eller kontaktpersonen i respektive arbetsgrupp.

 • Ta initiativ till och föreslå styrelsen förändringar.
 • Föreslå eventuell leverantör.
 • Göra nödvändiga inköp efter beslutat anslag från styrelsen.
 • Följa föreningens inköpsrutiner.
 • Ta initiativ till arbetsdagar där även andra medlemmar engageras.
 • Ta initiativ till egna insatser i gruppen.
 • Genomföra beslut som tagits av styrelsen inom sitt ansvarsområde.