!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage & Parkering

Garage

Föreningens garage har plats för 50 personbilarbilar varav 2 platser, med sitt större utrymme, vid behov är avsedda för handikappanpassad personbil. Föreningen har låtit avsätta sex platser för motorcyklar.

För hyra av garageplats i Brf Eriksbergsterrassen gäller följande bestämmelser (framgår även av hyresavtalet):

 

Hyresobjekt: Hyresavtalet gäller garageplats i föreningens garage Maj på Malös gata 32-40, 417 67 Göteborg i hyresavtalet benämnt Garaget. Garaget är avsett att användas för personbil och får ej användas för annat ändamål.

 

6 platser för  moped och motorcykel finns för uthyrning i föreningens garage.

 

Hyresgäst: Endast medlemmar i Brf Eriksbergsterrassen har rätt att hyra garageplats för personbil eller moped/motorcykel och endast för eget bruk.

 

Kölista:  Garageplatserna är inte knutna till lägenheterna i Brf Eriksbergsterrassen utan fördelas enligt en kölista som förvaltas av styrelsen.

 

Avflyttning: Vid avflyttning får garageplatsen endast nyttjas till och med den kalendermånad som avflyttning sker.

 

 Andrahandsuthyrning: Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätten får garageplatsen endast nyttjas av bostadsrättshavaren till och med andrahandshyresgästens tillträdesdag enligt hyresavtal. Därefter lämnas garageplatsen till turlistan. När andrahandsuthyrningen upphör har medlemmen rätt, om han eller hon så önskar, till första platsen på turlistan.

 

Överlåtelse och uppsägning: Uppsägningstiden är tre månader.

 

 Ansvar: Hyresgästen svarar för att garageporten stängs och för att ingen obehörig kommer in.

 

 Nyttjande: Hyresgästen får endast nyttja parkeringsplats för personbil eller moped/motorcykel. För de senare på särskilt angivna platser. Inga andra föremål får förvaras på parkeringsplats för personbil eller moped/motorcykel.

 

 Avflyttning: Hyresgästen är skyldig att vid avflyttning lämna garageplatsen väl avstädad och rengjord samt att överlämna samtliga port- och dörröppningskort till styrelsen.

 

Portöppnare: Låsbricka (tagg) används för öppning av garageporten. Som tillägg till låsbricka kan garageporten fjärrstyras med nyckelringssändare. Kostnaden för nyckelringssändaren blir för medlemmarna 1000 kr varav 500 kr är deposition som återfås om man inte längre önskar nyckelringssändare eller flyttar från huset. Nyckelringsändare beställs och hämtas ut hos styrelsen.

 

Försäkring: Bilarna står i garaget på bilägarnas egen risk. Föreningen har ingen särskild försäkring.

 

Parkering

Utöver parkeringsplatser för personbilar och motorcyklar i föreningens garage disponerar föreningen 13 utomhusplatser söder om Västra Eriksbergsgatan med infart från Maj på Malös gata. Parkeringen ägs av Eriksbergsplatåns Samfällighetsförening där vår bostadsrättsförening är en av delägarna.

 

Dessa parkeringsplatser administreras och hyrs ut av GUAB, tel. 031 - 51 52 40. GUAB upprättar hyresavtal och aviserar hyran.

 

Anmälan till kölistan för garageplats görs på styrelsen@eriksbergsterrassen.se Kostnad är för närvarande 975 kr per månad.

Ansvarig i styrelsen är Sören Hansen.