!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning/Överlåtelser

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut lägenheten i andrahand beviljas tillstånd endast i undantagsfall och då för särskilda skäl. Hyrestiden blir alltid begränsad. Tillstånd söks hos styrelsen.

 

"Uthyrning av bostadsrätt i andrahand" (ifyllningsbar pdf)

 

Överlåtelse

Överlåtelse av bostadsrätten skall alltid anmälas till styrelsen före överlåtelsen. Styrelsen har sedan att godkänna köparen.

Anmälan görs genom att det skriftliga avtalet mellan säljare och köpare lämnas in till styrelsen. En administrationsavgift för ny bostadsrättshavare tas ut med 2,5 % av aktuellt basbelopp. För pantförskrivningar är avgiften 1 % av basbeloppet.