!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening - en form av ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten.

Du har däremot rätt, att som medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten - nyttjanderätt. Du har till exempel rätt att göra vissa förändringar i lägenheten. Tala alltid med din styrelse innan du gör något!

Utanför lägenheten är det föreningen som ansvara för allt underhåll.

Det innebär att du inte kan göra förändringar, till exempel sätta upp skyltar eller dekorationer på dörr eller väggar utanför lägenheten eller i andra utrymmen.

Bostadsrättsföreningen är, liksom en ekonomisk förening, så kallad juridisk person, d v s den kan själv teckna avtal t ex med leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på årliga föreningsstämman. Personerna i styrelsen framgår av stämmoprotokoll, årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även firmatecknare.

Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens lägenheter, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser m m.

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.