!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Organisation

Styrelse

Föreningen leds av en styrelse med 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter (enligt stadgarna). Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma varje år.

 

Den nuvarande styrelsen består av 5 styrelseledamöter varav 4 har valts av föreningsstämman och 1 har utsetts av Riksbyggen samt 3 styrelsesuppleanter varav 2 har valts av föreningsstämman och 1 har utsetts av Riksbyggen.

 

Valberedning

Valberedningen föreslår ledamöter till styrelsen. Vill Du arbeta inom styrelsen eller föreslå någon till inval, anmäl detta i god tid före stämman, som skall hållas före slutet av juni. Den brukar hållas i mitten av maj. Ta gärna kontakt med ordföranden i valberedningen, gärna i januari.

 

Motioner

De medlemmar som önskar att någon fråga skall behandlas på stämman skall lämna in en motion till styrelsen i god tid, senast 31 januari varje år. Motionerna behandlas av styrelsen före stämman och sänds ut med styrelsens yttrande, tillsammans med kallelsen till stämman.

 

Förvaltning

Brf Eriksbergsterrassen har delad förvaltning.

Guab sköter den dagliga förvaltningen av föreningen. Förvaltningen omfattar teknisk förvaltning samt fastighetsservice. Föreningens förvaltare kontaktas i frågor med allt som rör boendet och föreningen.  Förvaltaren ansvarar även för mottagning och utlämning av nycklar, fjärrkontroller till garageport. Extra eller förlorade nycklar, taggar eller fjärrkontroller beställs genom förvaltaren.

 

Riksbyggen hanterar den ekonomiska förvaltningen vilket bland annat omfattar lägenshetsöverlåtelser, pantförskrivningar, andrahandsuthyrning och garageuthyrning.

 

Fastighetsservice

Sköts av Guab enligt fastställda rutiner.

Om akut skada inträffar i huset ring GUAB på 031-51 52 40 mellan 07.00 - 16.00. Akuta felanmälningar utanför kontorstid görs på nummer 031 - 761 00 30.